2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2004

2003

2002

2001

 

Monografie i rozdziały w monografiach

2016

 • Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B (eds), 2016, Flood Risk in the Upper Vistula Basin, Series GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing Switzerland, pp.418.
 • Kundzewicz Zbigniew W., Markus Stoffel, Tadeusz Niedźwiedź, Bartłomiej Wyżga, 2016, Foreword, [in:] Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B (eds), Flood Risk in the Upper Vistula Basi,. Series GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing Switzerland, VII-XI..
 • Stoffel Markus, Bartłomiej Wyżga, Tadeusz Niedźwiedź, Virginia Ruiz-Villanueva, Juan Antonio Ballesteros-Cánovas, Zbigniew W. Kundzewicz, 2016, Floods in Mountain Basins, [in:] Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B (eds), Flood Risk in the Upper Vistula Basin, Series GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing Switzerland, 23-37.
 • Łupikasza Ewa, Tadeusz Niedźwiedź, Iwona Pińskwar, Virginia Ruiz-Villanueva, Zbigniew W. Kundzewicz, 2016, Observed changes in Air Temperature and Precipitation and Relationship between them, in the Upper Vistula Basin, [in:] Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B (eds), Flood Risk in the Upper Vistula Basin, Series GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing Switzerland, 155-187.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Ewa Łupikasza, 2016, Change in Atmospheric Circulation Patterns, [in:] Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B (eds), Flood Risk in the Upper Vistula Basin, Series GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing Switzerland, 189-208.
 • Kaczka Ryszard J., Barbara Spyt, Karolina Janecka, Tadeusz Niedźwiedź, Zdzisław Bednarz, 2016, Climate Reconstruction from Tree-Rings in the Tatra Mountains, [in:] Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B (eds), Flood Risk in the Upper Vistula Basin, Series GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing Switzerland, 209-229.
 • Ruiz-Villanueva Virginia, Bartłomiej Wyżga, Zbigniew W. Kundzewicz, Tadeusz Niedźwiedź, Ewa Łupikasza, Markus Stoffel, 2016, Variability of Flood Frequency and Magnitude During the Late 20th and Early 21st Centuries in the Northern Foreland of the Tatra Mountains, [in:] Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B (eds), Flood Risk in the Upper Vistula Basin, Series GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing Switzerland, 231-256.
 • Niedźwiedź T., Małarzewski Ł., 2016, Klimat Sosnowca, [w:] Barciak A., Jankowski A.T. (red.); Sosnowiec Obraz miasta i jego dzieje, Tom I, Część pierwsza: Środowisko geograficzno-przyrodnicze. Rozwój przestrzenny, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec. 74-85.
 • Łupikasza E., (2016). The Climatology of Air-Mass and Frontal Extreme Precipitation. Study of meteorological data in Europe. Springer Atmospheric Series, Springer International Publishing AG Switzerland. Print ISBN 978-3-319-31476-1, Online ISBN 978-3-319-31478-5, Series ISNN 2194-5217, Springer International Publishing, p. 313.

2015

 • Rasmus S., J. Boelhouwers, A. Briede, I.A. Brown, M. Falarz, S. Ingvander, J. Jaagus, L. Kitaev, A. Mercer, E. Rimkus, 2015,  Recent Change – Terrestrial Cryosphere, [w:] The BACC II Author Team, Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, ser.: Regional Climate Studies, Springer, London, s. 117-129.
 • Łupikasza E., Kędzior S., Mirkowski Z., Kurowska E., Kompała-Bąba A., Błońska A., Sierka E. 2015. Odnawialne zasoby przyrody – kopalnia energii. [w:], A. Bartoszek, M Fice, E. Kurowskiej, E. Sierki (red.), Prosumenckie Społeczeństwo a energetyka prosumencka. Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE. Katowice, s: 243-291 (ISBN: 978-83-64261-67-1).
 • Łupikasza E., Niedźwiedź T., 2015. Wieloletnia zmienność typów cyrkulacji sprzyjających występowaniu wysokich opadów atmosferycznych w Tatrach (1873-2014). [w:] Klimat a społeczeństwo i gospodarka. H. Lorenc i Z. Ustrnul (red.). seria: Monografie IMGW-PIB. Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Warszawski. Warszawa, 93-111, [4 pkt.].
 • Niedźwiedź T., R. Glaser, D. Hansson, S. Helama, V. Klimenko, E. Łupikasza, Ł. Małarzewski, Ø. Nordli, R. Przybylak, D. Riemann, O. Solomina, 2015, The Historical Time Frame (Past 1000 Years), Chapter 3, [in:] The BACC II Authors Team, Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, Regional Climate Studies, Springer Open, Cham – Heidelberg – New York – Dordrecht – London, 51-65. DOI 10.1007/978-3-319-16006-1_3
 • Niedźwiedź T., 2015, II. Klimat/II. Klima/II. Climate, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.),  Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona/ Atlas Tatier. Neživá priroda/ Atlas of the Tatra Mountains. Abiotic Nature, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 12-15.
 • Bednarz Z., Niedźwiedź T., Łupikasza E., 2015, Rekonstrukcja klimatu / Rekonštrucia klimy/ Climate reconstruction. Plansza II.7, ryc. 7, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona/ Atlas Tatier. Neživá priroda/ Atlas of the Tatra Mountains. Abiotic Nature, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Łupikasza E., Niedźwiedź T., 2015, Wieloletnia zmienność typów cyrkulacji sprzyjających występowaniu wysokich opadów atmosferycznych w Tatrach (1873-2014). (Long-term variability in circulation types favouring the occurrence of high precipitation in the Tatra Mountains (1873-2014)), [w:] Lorenc H. Ustrnul Z. (red.), Klimat a Społeczeństwo i Gospodara, Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Warszawski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 93-111.
 • Niedźwiedź T., Łupikasza E., Nejedlik P., Štástný P., Lapin M., Żmudzka E., Kotarba A., Ustrnul Z., Walawender E., Mikulová K., 2015, Zachmurzenie, wiatr i wybrane zjawiska meteorologiczne/ Oblačnost’, vietor a vybrané meteorologické javy/ Cloudiness, wind and other weather phenomena. Plansza II.4, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona  Atlas Tatier. Neživá priroda/ Atlas of the Tatra Mountains. Abiotic Nature, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Niedźwiedź T., Łupikasza E., Štástný P., Nejedlik P., Ustrnul Z., Walawender E., 2015, Sytuacje synoptyczne wywołujące ekstremalne zjawiska pogodowe/ Synoptické situácie spȏsobujúce extrémne prejavy počasia/ / Synoptic situations causing extreme weather phenomena. Plansza II.5, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona/ Atlas Tatier. Neživá priroda/ Atlas of the Tatra Mountains. Abiotic Nature, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Niedźwiedź T., Łupikasza E., Żmudzka E., Nejedlik P., Štástný P., Lapin M., 2015, Regionalizacja klimatyczna i typy pogody/ Klimatická regionalizácia a typy počasia/ / Climatic regions and weather types. Plansza II.6, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona/ Atlas Tatier. Neživá priroda/ Atlas of the Tatra Mountains. Abiotic Nature, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

2014

 • Bielec-Bąkowska Z., 2014, Silne wyże nad Europą (1951-2010), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3135, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 220.

2013

 • Łupikasza E., 2013: Atmospheric precipitation, [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds), Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia Maritime University, Gdynia, 199–209.
 • Łupikasza E., 2013: Changes of climate in the Hornsund station region during the meteorological observation, 1979–2009. Changes of precipitation, [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds), Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia Maritime University, Gdynia, 303–313.
 • Niedźwiedź T., 2013, The atmospheric circulation, Chapter 4, [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds), Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia Maritime University, Gdynia, p. 57-74.
 • Niedźwiedź T., 2013, The atmospheric pressure, Chapter 5, [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds), Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia Maritime University, Gdynia, p. 75-80.
 • Niedźwiedź T., 2013, Influence of atmospheric circulation on the air temperature at Hornsund, Chapter 9.5.2, [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds), Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia Maritime University, Gdynia, p. 172-177.
 • Marsz A.A., Styszyńska A., Niedźwiedź T., 2013, Comprehensive effects of changes  of sea ice extent, sea surface temperature and atmospheric circulation on the air temperature at Hornsund, Chapter 9.5.5, [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds), Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia Maritime University, Gdynia, p. 182-187.
 • Niedźwiedź T., 2013, Changes of atmospheric pressure, Chapter 16.1, [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds), Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia Maritime University, Gdynia, p. 283-285.
 • Niedźwiedź T., 2013, Changes of circulation indices, Chapter 16.2, [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds), Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia Maritime University, Gdynia, p. 285-292.
 • Niedźwiedź T., Styszyńska A., 2013, Snow cover at the Hornsund station, Chapter 19, [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds), Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia Maritime University, Gdynia, p. 367-372.
 • Niedźwiedź T., 2013, Calendar of circulation types for territory of Spitsbergen, Appendix 1, [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds), Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia Maritime University, Gdynia, p. 395-400.
 • Marsz A.A., Niedźwiedź T., Styszyńska A., 2013, Współczesne zmiany klimatu Spitsbergenu jako podstawa wyznaczania zmian krajobrazowych / Modern climate changes on Spitsbergen as a basis for determining landscape metamorphosis, [w:] Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu / [in:] Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen, Zwoliński Zb., Kostrzewski A., Pulina M. (red./eds), Stowarzyszenie  Geomorfologów Polskich / Association of Polish Geomorphologists, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, p. 391-413. [rozdział w monografii dwujęzycznej]
 • HELCOM, 2013, w tym w lead authors: Tadeusz Niedźwiedź; contributing authors: Małgorzata Falarz, Ewa Łupikasza, Łukasz Małarzewski, Climate change in the Baltic Sea Area: HELCOM thematic assessment in 2013,  Baltic Sea Environmental Proceedings No. 137, Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection Commission. Erweko Oy, Finland, Helsinki, p. 66.
 • Łupikasza E., 2013. Typy genetyczne opadów ekstremalnych w Europie (1951-2008). Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 81. Druk: Pracowania komputerowa Jacka Skalmierskiego, Katowice, s: 302 (+ suplement Mapy).

2012

 • Bielec Bąkowska Z. Łupikasza E. Widawski A. (red.), 2012. Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu. UŚ WNoZ, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego. Sosnowiec, s. 465.
 • Niedźwiedź T., 2012, Climate, Chapter 2, [in:] Dénes Lóczy, Miloš Stankoviansky, Adam Kotarba (eds), Recent Landform Evolution: The Carpatho-Balkan-Dinaric Region (Springer Geography), Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht Heidelberg London New York, 19-29.
 • Kundzewicz Z.W., Dobrowolski A., Lorenc H., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Kowalczak P., 2012, Floods in Poland. Chapter 17, [in:] Kundzewicz, Z.W. (ed.) Changes in Flood Risk in Europe, Special Publication No. 10, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK, 319-334.

2011

 • Twardosz R., Łupikasza E., Niedźwiedź T, 2011. Zmienność i uwarunkowania cyrkulacyjne występowania postaci i typów opadów atmosferycznych na przykładzie Krakowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 174.

2010

 • Niedźwiedź T., 2010, Summer temperatures in the Tatra Mountains during the Maunder Minimum (1645-1715), Chapter 19 [in:] Przybylak R., Majorowicz J., Brázdil R., Kejna M. (eds), The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview, Springer Science + Business Media B.V. DOI 10.1007/978-90-481-3167-9_19, 397-406.

2008

 • Heino R., Tuomenvirta H., Vuglinsky V. S., Gustafsson B. G., Alexandersson H., Bärring L., Briede A., Cappelen J., Chen D., Falarz M., Førland E. J., Haapala J., Jaagus J., Kitaev L., Kont A., Kuusisto E., Lindström G., Meier H. E. M., Miętus M., Moberg A., Myrberg K., Niedźwiedź T., Nordli Ø., Omstedt A., Orviku K., Pruszak Z., Rimkus E., Russak V., Shrum C., Suursaar Ü., Vihma T., Weisse R., Wibig J., 2008, Past and Current Climate Change, [in:] The BACC Author Team, Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, s. 35-131.
 • Falarz M., Niedźwiedź T. et al. (contributing authors), 2008, Past and Current Climate Change, Chapter 2, [in:] The BACC Author Team, Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, XXII, 35-131.
 • Niedźwiedź T., Jatczak K., 2008, History of phenology in Poland, [in:] J. Nekovář, E. Koch, E. Kubin, P. Nejedlik, T. Sparks, F.-E. Wielgolaski (eds), COST Action 725, The history and current status of plant phenology in Europe, European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, Finnish Forest Research Institute Muhos Research Unit and COST Office, Printed in Finland by Vammalan Kirjapaino Oy, 129-134.
 • Niedźwiedź T., Starkel L., 2008, Klimatyczne tło współczesnych procesów morfogenetycznych na obszarze Polski, Rozdział 2, [w:] Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), Współczesne procesy morfogenetyczne w Polsce, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 21-33.
 • Łupikasza E., Widawski A. 2008: Warunki klimatyczne obszaru GZM (Górnośląski Związek Metropolitarny). [w:] Dulias R., Hibszer A. (red.) Górnośląski Związek Metropolitarny – zarys geograficzny. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, 90-104.

2007

 • Falarz M., 2007, Pokrywa śnieżna, [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, IGiGP UJ, Kraków, s. 139-147.
 • Łupikasza E, 2007, Opady atmosferyczne, [w:] A. A. Marsz, A. Styszyńska (red.), Klimat rejonu Polskiej Stacji Polarnej, Wydawnictwo Akademii Morskiej ,Gdynia, s. 185–193.
 • Łupikasza E, 2007, Zmiany opadów, [w:] A. A. Marsz, A. Styszyńska (red.), Klimat rejonu Polskiej Stacji Polarnej, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia, s. 279–289.
 • Niedźwiedź T, Łupikasza E., 2007, Pokrywa śnieżna na stacji w Hornsundzie (Aneks), [w:] A. A. Marsz, A. Styszyńska (red.), Klimat rejonu Polskiej Stacji Polarnej, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia, 333–336.
 • Niedźwiedź T i współautorzy, 2007, rozdziały w monografii: A. A. Marsz, A. Styszyńska (red.), Klimat rejonu Polskiej Stacji Polarnej, Gdynia., ss. 376.
 • Falarz M., Niedźwiedź T. et al. (contributing authors), 2007, Climate Change in the Baltic Sea Area – HELCOM Thematic Assessment in 2007, Baltic Sea Environment Proceeddings No 111, Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection Commission, pp. 50.

2002

 • Bielec-Bąkowska Z., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania burz w Polsce (1949-1998). Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 160.

2000

 • Nordli P. Ø., Forland E. J.,Niedźwiedź T., 2000, Wind-chill temperature at Svalbard and Jan Mayen, Klima, Report No. 07/00, Det Norske Meteorologiske Institutt, Oslo, pp. 47.

1999

 • Paszyński J., Niedźwiedź T., 1999, Klimat, rozdział 3.3, [w:] Starkel L. (red.), Geografia Polski – środowisko przyrodnicze, wydanie 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 288-343.