KIERUNKI BADAWCZE

Klimatologia synoptyczna

Ekstremalne zjawiska klimatyczne

Dendroklimatologia

Wieloletnia zmienności klimatu

Klimatologia satelitarna i radarowa

Odnawialne źródła energii

Klimat obszarów miejskich i przemysłowych

Klimat obszarów górskich i polarnych

PROJEKTY

PUBLIKACJE