Pomiary meteorologiczne w Ojcowskim Parku Narodowym

W 2007 r. na terenie OPN uruchomiono dwie meteorologiczne stacje automatyczne typu Cambell. Jedna z nich została usytuowana w dnie Doliny Prądnika w Parku Zamkowym w Ojcowie (50°12’35’’N, 19°49’44’’E, 322 m n.p.m.), zaś druga na wierzchowinie Wyżyny Krakowskiej w rejonie przysiółka Lepianka Czajowska (50°12’23’’N, 19°47’04’’E, 483 m n.p.m.).

 Stację Campbell na dnie Doliny Prądnika wyposażono w czujnik Vaisala WXT50 przeznaczony do pomiarów temperatury i wilgotności względnej powietrza, kierunku i prędkości wiatru, ciśnienia atmosferycznego na wysokości 200 cm. Pomiary aktynometryczne realizowano przy użyciu bilansomierza CNR1 Kipp&Zonen umieszczonego na wysokości 150 cm (pomiary składników bilansu promieniowania: promieniowanie całkowite i odbite oraz długofalowe atmosfery i powierzchni Ziemi oraz salda w pełnym zakresie widma).  

Drugi punkt pomiarowy został zlokalizowany na wierzchowinie w Lepiance Czajowskiej. Stacja podobna w specyfikacji do stacji Park Zamkowy.

Specyfikacja Automatycznych Stacji Meteorologicznych w Ojcowskim Parku Narodowym

Typ: Automatyczna Stacja Meteorologiczna

Położenie: Ojcowski Park Narodowy

Współrzędne geograficzne:  

  • Dolina Prądnika w Parku Zamkowym w Ojcowie (50°12’35’’N, 19°49’44’’E, 322 m n.p.m.)
  • Lepianka Czajowska (50°12’23’’N, 19°47’04’’E, 483 m n.p.m.).

Krok czasowy: Próbkowanie i zapis 600s;

Mierzone parametry: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, kierunek i prędkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne (200cm) – Vaisala WXT50; elementy bilansu promieniowania – Kipp&Zonen CNR1.