Katedra Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi została powołana do życia decyzją JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w dniu 1.10.1996r. i jest jedną z najmłodszych jednostek organizacyjnych Wydziału. Katedrę stworzył prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź.

Do najważniejszych zagadnień badawczych należą:

  1. Klimat obszarów miejskich i przemysłowych.
  2. Klimat obszarów górskich i polarnych.
  3. Klimatologia synoptyczna z uwzględnieniem wieloletniej zmienności klimatu.
  4. Ekstremalne zjawiska klimatyczne
  5. Klimatologia satelitarna.
  6. Dendroklimatologia.

W ramach badań Katedry prowadzone są również:

  • pomiary i obserwacje meteorologiczne na Stacji Meteorologicznej Katedry Klimatologii przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, w tym unikatowe pomiary gradientowe            w warstwie 100m nad poziomem gruntu,
  • pomiary aktynometryczne i meteorologiczne na dwóch stacjach zainstalowanych w Ojcowskim Parku Narodowym i na wierzchowinie Wyżyny Krakowskiej                 w Lepiance koło Jerzmanowic,
  • rejestracja stężenia zanieczyszczenia powietrza w Sosnowcu.

Zgromadzone dane wykorzystywane są w pracach badawczych pracowników Katedry oraz w pracach doktorskich, magisterskich i licencjackich.

Do ważnych zadań Katedry należy również prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu klimatologii i meteorologii dla studentów studiów, zarówno na kierunku „geografia”, „ochrona środowiska”, jak i „inżynieria zagrożeń środowiskowych”. Wśród proponowanych kursów znajdują się m.in.: klimatologia dynamiczna i synoptyczna, klimatologia stosowana, meteorologia satelitarna, podstawy meteorologii synoptycznej, zastosowanie topoklimatologii w planowaniu przestrzennym, ekstremalne zjawiska klimatyczne, klimat obszarów górskich i polarnych, klimat regionu górnośląskiego i województwa śląskiego, klimatologia wybranych regionów turystycznych świata, klimat obszarów miejskich i przemysłowych. Co roku w Katedrze powstaje kilkanaście prac dyplomowych, a od dnia powstania Katedry prace dyplomowe pisane pod kierunkiem pracowników Katedry obroniło ponad 300 absolwentów.